All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

A morál genealógiájához

 

Könyvismertető

  

Friedrich Nietzsche, a mindmáig legnagyobb hatással bíró német filozófusnak A morál genealógiájához (Zur Genealogie der Moral, 1887) című könyve talán jelentékenyebb az összmű vonatkozásában, mint első hallásra gondolnánk. Leginkább a Túl jón és rosszon gondolatvilágához kapcsolódóan a morál és rokon fogalmainak (pl. bűn, gonosz, ressentiment, aszketizmus) kultúrtörténeti gyökereit vizsgálja, ill. azok kortárs értelmezéseit veszi kritikailag szemügyre. A Genealógiában a legszerteágazóbb utalások és kapcsolódási pontok mentén rajzolódik ki a nietzschei filozófia szellemi horizontja: nem marad ki belőle sem a kereszténységgel, sem a buddhizmussal való konfrontálódás, sem az ismert ellenlábasok ill. a kortársak kritikája. A mű nyelvezete nem könnyű, s annak idején (1997) nem kevés fejtörést okozott nekem a lefordítása, de az eredményt ma is vállalhatónak érzem. Az értelmezést segítendő ugyanakkor közel háromszáz jegyzetet is fűztem a műhöz.