All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Eckhart

 

Shizuteru Ueda: Isten lélekben való születése és az áttörés az Istenséghez. Eckhart Mester misztikus antropológiája valamint ennek összevetése a Zen-buddhizmus misztikájával. Budapest: Arcticus, 2004.


Az itt letölthető könyv az egyetlen máig megjelent magyar nyelvű monográfia Eckhart Mesterről, a középkori (német) misztika kiemelkedő alakjáról. Szerzője Shizuteru Ueda (szül. 1926) japán vallásfilozófus, a zen-buddhizmus és a keresztény misztika kiváló ismerője (éppen Eckhart misztikájából doktorált Marburgban), az ún. Kiotói Iskola harmadik generációjának képviselője, Kitaro Nishida követője. A német nyelvű könyvet, mely azonban számtalan közép­felnémet és latin részletet tartalmaz (ezeket a megfelelő helyen jelzem is) 2003-ban fordítottam le, és 2004-ben jelent meg némi módosítással Budapesten. Itt azonban az eredeti fordításom válik hozzáférhetővé, mely nem tartalmazza a nyomtatott könyv előszavát, valamint a „füg­geléket” sem a semmi és az én buddhista fogalmáról, de e hiány semmiben sem befolyásolja Ueda Eckhart-értelme­zésének gondolat­gazdagságát. A könyvből nem csak az derül ki, hogy a japán kutató Eckhart Mester kiváló ismerője, hanem az is, hogy nagyon eredeti értelmezését nyújtja e sajátos misztikának. Ueda kommentárjain ui. átsejlik a zen-buddhizmus gondolatisága illetve gondolaton-túlisága is. A könyvet olvasva mintha megszűnne a különbség Kelet és Nyugat szelleme között, miközben a lélek, illetve a megismerő szellem egyetlen nagy igazságként tárul fel. Talán éppen ezért nagyon figyelmes olvasást kíván meg, de megéri az erőfeszítést: mert a hitnek olyan dogmákon túli, mély dimenziója nyílik meg e könyv által, melyet a mai olvasó is igencsak megszívlelhet.