All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Disjecti membra

 

 

avagy
fragmentális kísérlet
az áttekinthetetlen áttekintésére

Nyomtatásban megjelent: Veszprém: Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2003.

  

E könyv reflexiókat, aforizmákat tartalmaz, melyek keletkezése jobbára még a múlt évezred végére nyúlik issza. A disjecti membra latin cím szó szerint „szétszórt végtagokat” jelent, s egyszerre utal a szöveg töredékességére és arra a szándékra, hogy e fragmentumok révén próbáljam áttekinteni a magam módján a világot. Ahogy a tartalomjegyzék is mutatja, a reflexiók bizonyos témák köré csoportosulnak (pl. akarat, bűn, Isten, kereszténység, tudomány, stb.), melyeket ábécé sorrendbe rendeztem, mintegy Voltaire Filozófiai ábécéjének mintájára. Az utolsó fejezet mint Zárszó néhány versemet tartalmazza. A könyv sajátos hangulatban, nem kevés pátosszal íródott. Némi túlzással és iróniával azt is mondhatnánk: a világfájdalmam lenyomata. De e világfájdalom nem rezignáció, nem spleen: hanem a megváltásban való hit szükségességéhez vezet el, minden formális, képmutató keresztény­ségen túl. Megrendítő olvasást, megrázó élményt kívánok minden kedves olvasómnak.

 

 

a szerző