All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Aperszük

 

Könyvismertető

 

E könyv, mely nyomtatásban még nem jelent meg, így először hozzáférhető itt digitális formában, 2005-2006-ban született, egy fokozottan reflexív időszakban, amikor nagyon intenzíven figyeltem a külső világ és benső világom történéseire egyaránt. A reflexiók között korabeli élmények és események is helyet kaptak, szellemem közegén átszűrve, ily módon emelkedve az időkoordináták fölé. Az egyszeri vagy évenként ismétlődő eseményekre saját látás- és gondolkodásmódom valamint olvasmányélményeim tükrén keresztül tekintettem – a névmutatóból is kiviláglik, hogy hány koponya „szólt bele” könyvem diskurzusába. Továbbá nagy szerepet kaptak e könyvben a különféle tapasztalataim – például európai utazásaim – ill. ezek reflexív megélése. Az egyes aperszük (a francia szó észrevételekre utal) egy-egy sejtés­szerűen vagy villámcsapászerűen felötlött gondolatot rögzítenek, ezért a könyvnek nem annyira egységes mint sokrétű volta lehet feltűnő. Minden egyes aperszü továbbgondolásra késztethet. Ajánlom ezért minden gondolkodó embernek.

 

a szerző