All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Aforizmák

 

Saját aforizmák:

 Az aforizma a fáradt szellem rövid nyögése.  

Az aforizma a gondolat-emésztés böffentése.  

A gondolatok az agytorna verejtékcseppjei. 

A gondolat malmát a sors szele hajtja. 

A szerelem a házasság hajnalpírja, az anyós a házasság vámpírja.

A házasság egy átmeneti kölcsönös karbantartás.  

Családi állapota: krónikus rosszkedv. 

A közvélekedés valójában tévedésekből barkácsolt tudatlanság, mely gőgbe burkolózik. 

Árvíz. Gátak hiányában a gátlástalanság elárasztotta az országot.  

A nevetés a szenvedés tűzoltója. 

Ha a beszéd a lélek tükre, akkor az írás nagyító tükör.  

A trágárság olyan tabu, mely közszájon forog.  

Szappanopera: altató az álomkórosoknak. 

Barlangász. Akkor volt a csúcson, amikor a legmélyebben volt.  

A hiúság az élet játéka Mája fátylának redőivel.  

Az orr a látás legelterjedtebb hosszmértéke.

A világ egy terragikszer. 

Politika: rókák küzdelme a ringben.  

Az optimizmus a hatalom kirakata. 

Világbéke: van, ki elnököl, s van, ki elnököt öl.  

’Kérem, fáradjon be’ – mondta a Sátán.  

’Az ember jó!’ – mondta a kannibál és megtörölte a száját. 

Megfogta az Isten lábát, de hamar elengedte, mert szagos volt. 

’Sok időm van’, sóhajtott a haldokló. ’Csak kár, hogy mind mögöttem.’ 

A káros szenvedély a rövid élet titka.  

A jellemhiba egy általános emberi vonás.  

Az élet egy sakkjátszma, melyben az nyer, aki boldog.  

Az ember egy könnyen haló és nehezen halló lény. 

A hit a legdrágább görcsoldó szer, melynek ára nem követi az inflációt.

A hatalom embere voltaképpen egy dologtól zavarba jön: amikor ráébred, hogy nem részesült a szellemből.

 Ha egyszer megszűnne a hazugság és az intrika, az volna igazán a földi paradicsom!  

A megismerés csillaga vezérli az embert. De töredékeken át halad a megismerés útja. 

Time is money. „Tökéletes” szillogizmus: egyik agyrémből következik a másik. 

Az emberek azért nem boldogok, mert az túl egyszerű lenne. 

A józanész radikálisnak tűnik, amikor az arrogancia önmagát tekinti zsinórmértéknek.  

A bürokrácia rögeszméje: az ember nem egyéb, mint papír.  

Az előkelő nevetés csupán egy mosoly.  

A szellem legjobb szórakozása saját maga. 

Nem csoda, ha sokan odébb állnak, amikor azt látják, hogy az egyháznak is több és többféle háza van.  

Jobb egy dög ma, mint bármiféle dogma. 

Siker. Az ember tud örülni saját sikerének – más sikerének annál ritkábban. Pedig éppen egy ilyen képesség lehetne az ember legnagyobb sikere.  

Vannak dolgok, melyek sehová sem vezetnek, és vannak, melyek a semmibe. Az emberi civilizáció hosszas fejlődését követően sikerült eljutni idáig.  

A szellem és szellemtelenség viszonya: látás és vakság viszonya.  

Az elmélkedés radikalizál. 

Az ember csak azt értheti meg, amit már megértett.  

Jaj a lefőzöttnek!  

Mi a különbség a bohóc és a politikus között? Az öltözék. 

A pillanat paradoxona: soha vissza nem térő és mégis örök.  

A tanításról: vigyázat, a hordó bor nem fér az üvegbe!  

A nevelés leginkább az, amit nem nevezünk annak. A nevelés mint kordában tartás még nem azonos a lélek fejlődésével. 

Ahogy az ember nő, úgy nőnek a kérdések is benne.  

Kis dolgokon buknak el a nagy dolgok.  

A televízió a bűn reprodukciója.  

Mi elmúlunk, de a cégek továbbélnek. 

Sok mindent elfelejtünk. Vajon mi lenne, ha a felejtést is elfelejtenénk egyszer?  

Vajon minden generáció szükségképpen – degeneráció? 

Színház az egész világ? Ha legalább igazi színház lenne! De többnyire csak ripacskodás… 

A tudásban és tudatlanságban van egy közös vonás: a végeláthatatlanság.  

A sors: tudatforma. 

Az ember csak úgy bírja elviselni öntudatlan voltát, hogy nem tud róla. 

Bölcsész: minél többet tud, annál kevésbé van rá szükség.  

 
Aforizmák a nagyvilágból:

S aki kétségben imbolyog, annak szavát senkise hiszi. (Lao Ce)

 Úgy tanulj, mintha semmit sem értél volna el, és mindig félj, hogy elveszíted, amit tanultál. (Konfucius)

 A rosszaságot egyenességgel kell viszonozni, a jóságot pedig jósággal. (Konfucius)

 Ha hibázol és nem javítod ki, akkor követed el igazán a hibát. (Konfucius)

 Aki az igazságtalanságot cselekszi, szerencsétlenebb, mint az, aki elszenvedi. (Démokritosz)

 Semmi sem szép, semmi sem rút, semmi nem igaz és semmi nem hamis. Mindez csak a véle­ményekre vonatkozik. Semmi sincs úgy, ahogy azt vélemény állítja; az emberek hiszik csak úgy, mert megszokták. (Pürrhón)

 Van-e világos értelmed? – Igen! – Miért nem élsz vele? Mert, ha ez betölti feladatát, mi másra van még szükséged? (Marcus Aurelius)

 A barátság nemcsak a boldogságot aranyozza be még ragyogóbban, hanem a bajokat is elviselhetőbbé teszi azzal, hogy osztozik bennük és részt kér belőlük. (Cicero)

 Ájtatos arccal, kegyes gyakorlattal becukrozzuk magát az ördögöt. (Shakespeare)

 Minden ember hiú, s inkább vakok vagyunk, csakhogy gyengéinket ne lássuk; különösen a nagyok követelik meg azt, hogy csínján bánjanak velük, és nem örülnek, ha hibáikra mutat rá valaki; de ha már megvan a hiba, legalább rejtve maradjon. (Bossuet)

 Az erényeket elnyeli az érdek, akárcsak a folyókat a tenger. (La Rochefaucauld)

 Senkinek sincs annyi ellensége a világon, mint az egyenes, büszke és eszes embernek, aki olybá veszi a dolgokat és az embereket, amilyenek valójában, és nem azt keresi bennük, amit amúgy sem találna meg. (Chamfort)

 Jó a nyelvek földjén utazgatni, de zárkózzunk be az anyanyelv házába, miután a legszebbek zamatát megízleltük. (Rivarol)

 Ami igaz, az még nem az igazság, és az, ami nem igaz, még nem tévedés. Egy jótett még nem az erény, és egy hiba még nem bűn. (Joubert)

 Azok az emberek, akikben nincs őrület, üresfejű, terméketlen eszű emberek. (Schelling)

 Az élet oly rövid, hogy az ember ne fossza meg magát az örömtől, még ha az öröm veszélyt is rejteget. (Stendhal)

 Csend és nyugalom! E kettőnek oltárt kellene építeni – ha korunk tudna még oltárt építeni–, hogy mindenki méltóképpen hódolhasson előtte. (Carlyle)

 Minden okos ember közvetlen és egyetlen rendeltetése a fecsegés, vagyis az, hogy tudatosan üres szalmát csépeljen. (Dosztojevszkij)

 Az utazás a bolondok paradicsoma. (Emerson)

 A házasság igazi alapja a kölcsönös meg nem értés. (Oscar Wilde)

 Boldogok, kik úgy birtokolják a gazdagságot, mintha nem is birtokolnák! (Miguel de Unamuno)

 Az igazságosság lényege őrködni afelett, hogy ne történjen rossz az emberekkel. (Simone Weil)

 A szeretet parancsa az, hogy a másikat jobban megértse, mint akár önmagát. (Erich Fromm)

 Mit árt az, ha az egész világ kifütyül is, csak ne tapsolj magadnak. (Erasmus)

 Ki minél képzetlenebb, annál mértéktelenebbül tetszik magának, annál jobban henceg és fújja fel magát. (Erasmus)

 Sem az embert, sem az életet nem singgel mérik. (Montaigne)

 Értelmes ember nyilván semmit nem veszít el, ha önmagát megtarthatja. (Montaigne)

 Önérdekünk ugyancsak csodálatos eszköz rá, hogy kellemesen elvakítsa szemünket. (Blaise Pascal)

 Az ostoba mindig talál egy nála is ostobábbat, aki csodálja őt. (Nicolas Boileau)

 A fehérnép jelenlétében csak a férfiakat szabad dicsérni. (Jean Paul)

 Komolyságból mindenki részesül, de humorból csak kevesen. (Jean Paul)

 Az igazi tudást a szív, a szeretet adja. Csak azt tudjuk, amit szeretünk. (Lev Tolsztoj)

 Szépség és szeretet. Ez a két értelme van az életnek. (Lev Tolsztoj)

 Egy kevés boldogság jobbá teszi az embert, csak a szerencsétlenség változtatja farkassá. (August Strindberg)

 Mit szeretsz másokban? – Saját reményeimet. (Friedrich Nietzsche)

 Ha egy nőnek férfi erényei vannak, menekülhetnékünk támad előle; ha nincsenek, akkor pedig neki. (Friedrich Nietzsche)

 A természet gyakran önmaga is olyan sikereket ér el, akár egy karikaturista. (Henri Bergson)

 Az őszinteség ragályos. (Henri Bergson)

 A szeretet a szeretett jobbá tételének szeretése. (Ortega y Gasset)

 Csak egy életünk van, de vágyaink és képzeletünk ezret is követelnek. (Mario Vargas Llosa)

 Az ember nem „fenevad”. Más, rosszabb. Ember. (Márai Sándor)

 Az élet igazi, nagy vállalkozásai legtöbbször nem hőstettek, hanem türelemjátékok. (Márai Sándor)

 A csökönyösen okos ember majdnem olyan fárasztó és elkedvetlenítő, mint a csökönyösen buta. (Márai Sándor)

 Kérni lehet az Úristentől. De rendelni nem lehet Nála. Rendelésre nem szállít. (Márai Sándor)

 Ha megpróbálunk jobbak lenni, mint vagyunk, akkor körülöttünk is minden jobbá válik. (Paulo Coelho)